Hava kirliliğinin çocuklarda yol açtığı 5 sorun

Kirlilik, dünya çevresinin insan sağlığına ve hayat kalitesine müdahale eden maddelerle kirlenmesidir. Hava kirliliği, bilhassa kentsel alanlarda çoğu sıhhat probleminden sorumludur. Gelişmiş ülkelerde yapılan çoğu alıştırma, hava kirliliğinin en önemli etkisi olarak partikül maddenin insan sağlığı üzerindeki etkisini bildirmiştir. Ne yazık ama, çocuklar dağıtılmış nedenlerle hava kirliliğine daha duyarlıdır. Bir çocuğun akciğerinin büyük bir kısmı doğumdan sonradan büyür. Alveol adı bahşedilen küçük hava keselerinin yaklaşık yüzde 80’i doğumdan sonradan gelişir. Bu alveoller, oksijenin kana transferinde rol oynar. Çocuklarda vücudun savunma mekanizması tam olarak olgunlaşmamıştır. Hem çocuklar yetişkinlere tarafından daha uzun süre haricen kalırlar. sonuç olarak, daha benekli havayı solurlar. İşte, hava kirliliğinin çocuklara hasar verme yolları şunlardır: Hava kirliliğinin çocuklarda yol açtığı 5 sorun #1 Parçacıklar akciğerlerin alveollerine nüfuz edebildikleri için çocukların artan akciğerlerine önemli zararlar verebilirler. Kirlilik ile birlikte, keza üst ayrıca de daha alçak solunum yolu semptomlarının prevalansı artmaktadır. Bunlara kuru öksürük, hırıltı ya da nefes darlığı dahildir. Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları akciğer fonksiyonunu azaltabilir. böylece, uzun vadede, obstrüktif ve restriktif alıcı akciğer fonksiyon kusurlarının prevalansı artmaktadır. Dünya Sıhhat Örgütü’ne kadar, çocukluk çağında astım prevalansı yüksek ve kistik fibroz prevalansı artıyor. Stanford liderliğindeki bir araştırma, hava kirliliğine maruz kalan çocukların yetişkinlikte yürek hastalığı ve diğer rahatsızlıklar açısından daha yüksek tehlike altında olduğunu okudu. Hem kronik baş ağrısı, göz ve cilt tahrişi gibi bir takım solunum dışı etkiler gözlenmiştir. Hava kirliliğine maruz kalmanın da çocuklarda bağışıklık sisteminde değişikliğe neden olduğu gösterilmiştir. Fena havanın uzun vadeli sağlığı etkileyebilecek gen düzenlemesini değiştirebileceğini tasdik etmek için bir takım incelemeler var. Hava kirliliği maruziyeti bağışıklığı düşürerek hastalık risklerini artırdığı ortaya konulmuştur. Son yirmi yılda yapılan bazı çalışmalar, hava kirleticilerinin bozulmuş egzersiz belleği, dikkat ve ince motor işlevler gibi seçilmiş bilişsel ve psikomotor işlevler üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulamıştır. Özellikle büyük şehirlerde yaşamış çocukların temiz havaya sahip yerlerde yaşayanlara kıyasla bu anlamlarda kuvvetsiz kalmaları daha olasıdır. Hava kirliliği, ultraviyole ışınlarının dünya atmosferine nüfuz etmesine izin verir ve sıcaklık ve iklim değişikliklerinde artışa niçin olur ve bu da onları cilt hastalıklarına meyilli ülkü getirir. Araştırmalar keza annelerin hava kirliliğinin zararlı etkilerine maruz kalması durumunda D vitamini eksikliği riskinin arttığını ve doğum kusurları riskinin arttığını doğruladı. Fetüsün artan organ sistemleri, daha yüksek hücresel proliferasyon hızı veya değişen metabolik yetenekler sebebiyle kritik dönemlerde çevresel toksinlere aleyhinde daha savunmasız olabilir. Çevre kirliliğine doğum öncesi maruziyet bu nedenle bir takım negatif gebelik sonuçlarına niçin olabilir.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir